Call Now Button
Шести разред основне школе

Правоугли троугао


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове троугла, ако је

           један унутршњи угао ${57^ \circ }$

Пр.2)   Ако је један оштар угао правоуглог троугла ${22^ \circ }$ већи од

           другог, израчунати унутрашње углове тог троугла.

Пр.3)   Ако је један оштар угао правоуглог троугла седам пута већи

           од другог, израчунати унутрашње углове тог троугла.

Пр.4)   Симетрала правог угла правоуглог троугла заклапа са хипотенузом

           угао од ${58^ \circ }$. Израчунати унутрашње углове тог троугла.

Пр.5)   Симетрала правог и једног оштрог угла правоуглог троугла

           заклапају угао од ${112^ \circ }30'$. Израчунати унутрашње углове

           тог троугла. Осим што је правоугли, којој још врсти троуглова

           припада дати троугао?


Пр.1)

  557 png

 

Пр.2)

 558 png

Пр.3)

 559 png

Пр.4)

  560 png

Пр.5)

561 png

$\vartriangle ADC $
$\frac{\alpha }{2} + {45^ \circ } + {112^ \circ }30' = {180^ \circ } $
$\frac{\alpha }{2} = {180^ \circ } - {157^ \circ }30' $
$\alpha = {22^ \circ }30' \cdot 2$
$\alpha = {45^ \circ } $
$\alpha + \beta = {90^ \circ } $
${45^ \circ } + \beta = {90^ \circ }$
$\beta = {45^ \circ } $
$\alpha = \beta $
$a = b$

Call Now Button