Call Now Button
Шести разред основне школе

Дељење целих бројева


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати:

(а) 12 : (– 3) =

(б) 72 : (– 9) =

(в) (– 116) : 4 =

(г) 135 : (– 3) : 5 =

2. Израчунати:

(а) (– 36) : (– 9) =

(б) (– 54) : (– 3) =

(в) (– 125) : (– 25) =

(г) 144 : (– 9) : (– 4) =

3. Уместо * ставити одговарајући знак <, > или = тако да се добије тачна једнакост:

(а) (– 148) : (+ 4) * 0

(б) (– 200) : 25 * 10 : (– 10)

(в) (– 91) : (+ 1) * (+ 91) : ( –1)

(г) 1000 : (– 5) : (– 2) : (– 10) : (– 1) * 0

(д) (– 256) : (– 2) : (– 4) : (– 1) : (– 8) * 3


 

 

1.

(а) 12 : (– 3) =-4

(б) 72 : (– 9) =-8

(в) (– 116) : 4 =-29

(г) 135 : (– 3) : 5 =-9

2. 

(а) (– 36) : (– 9) =4

(б) (– 54) : (– 3) =18

(в) (– 125) : (– 25) =5

(г) 144 : (– 9) : (– 4) =4

3. 

(а) (– 148) : (+ 4)  < 0

(б) (– 200) : 25  < 10 : (– 10)

(в) (– 91) : (+ 1)= (+ 91) : ( –1)

(г) 1000 : (– 5) : (– 2) : (– 10) : (– 1) > 0

(д) (– 256) : (– 2) : (– 4) : (– 1) : (– 8) < 3

Call Now Button