Call Now Button
Шести разред основне школе

Сабирање и одузимање у скупу целих бројева


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $\left( { - 17} \right) + \left( { - 15} \right) = $

           б) $ - 19 - \left( { - 13} \right) = $

           в) $ - \left( { - 15} \right) + \left( { - 19} \right) - 11 = $

           г) $\left( {6 - 12} \right) + \left( {14 + 21} \right) = $

Пр.2)   Израчунати бројевну вредност израза:

           а) $ - 24 + 23 - 39 - 11 + 45 = $

           б) $33 - \left( { - 28 + 14 - 16} \right) = $
Пр.3)   а) Од збира бројева -91 и 65 одузети њихову разлику.
           б) Збир бројева 46 и -38 одузети од њихове разлике.
Пр.4)   Ако је $a =  - 9,b = 8$ и $c =  - 12$, израчунати:
           а) $a - \left( {b + c} \right)$
           б) $a - b + c$
           в) $ - \left( {a - b} \right) - c$
Пр.5)   Ако је $m =  - 15,n = 6$ и $p =  - 6$, израчунати вредност израза $A$, $B$ и $C$, а затим их поређати по величини.

$A = \left| {m + n + p} \right|$  $B = \left| m \right| + \left| n \right| + \left| p \right|$  $C = \left| m \right| - \left| {n - p} \right|$

Пр.6)   Израчунати збир свих целих бројева између -12 и 15.


 

 

Пр.1)  а) $\left( { - 17} \right) + \left( { - 15} \right) = -32$

           б) $ - 19 - \left( { - 13} \right) = -6$

           в) $ - \left( { - 15} \right) + \left( { - 19} \right) - 11 = -15$

           г) $\left( {6 - 12} \right) + \left( {14 + 21} \right) = 29$

 

Пр.2)  а) $ - 24 + 23 - 39 - 11 + 45 = -6$

           б) $33 - \left( { - 28 + 14 - 16} \right) = 63$
 
Пр.3)   а)  $(-91 + 65)-(-91 - 65) =130$
           б) $\left( {46 - \left( { - 38} \right)} \right) - \left( {46 + \left( { - 38} \right)} \right) = 76$
 
Пр.4)   $a =  - 9$, $b = 8$, $c =  - 12$
           а) $a - \left( {b + c} \right)=-9 - \left( {8 + (-12)} \right)=-5$
           б) $a - b + c=-9 - 8 + (-12)=-29$
           в) $ - \left( {a - b} \right) - c=- \left( {-9 - 8} \right) - (-12)=29$
Пр.5)  $m =  - 15$, $n = 6$, $p =  - 6$, $A = \left| {m + n + p} \right|$  $B = \left| m \right| + \left| n \right| + \left| p \right|$  $C = \left| m \right| - \left| {n - p} \right|$

\[\begin{gathered}
A = \left| { - 15 + 6 + \left( { - 6} \right)} \right| = 15 \hfill \\
B = \left| { - 15} \right| + \left| 6 \right| + \left| { - 6} \right| = 27 \hfill \\
C = \left| { - 15} \right| - \left| {6 - \left( { - 6} \right)} \right| = 3 \hfill \\
\end{gathered} \]

\[\begin{gathered}
3 < 15 < 27 \hfill \\
C < A < B \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.6)   Збир свих целих бројева између -12 и 15:

547 png

Call Now Button