Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкције делтоида


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Конструисати делтоид $ABCD$ ако су странице 7cm и 4cm,

           а угао који оне граде ${120^ \circ }$.

Пр.2)   Конструисати делтоид $ABCD$ ако су углови који граде подударне

           странице ${30^ \circ }$ и ${120^ \circ }$, дијагонала која припада

           оси симетрије 10cm.

Пр.3)   Конструисати делтоид $ABCD$ ако дијагонала од 4cm дели

           делтоид на једнакостранични и једнакокраки троугао са углом

           при врху од ${30^ \circ }$.

Пр.4)   Конструисати детоид $ABCD$ ако су дијагомале 4cm и 6cm,

           а једна страница 3,5cm.


Call Now Button