Call Now Button
Шести разред основне школе

Тежишна дуж, тежиште, средња линија троугла


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Израчунати обим троугла чије су средње линије:

(а) 3 cm, 4 cm и 5 cm                                  (б) 2,6 cm, 4,8 cm и 5,9 cm.


 

 

1. 

566 png

(а) 3 cm, 4 cm и 5 cm    

\[\begin{gathered}
AB = 2{A_1}{B_1} \hfill \\
AB = 2 \cdot 3 \hfill \\
AB = 6cm \hfill \\
\hfill \\
AC = 2{A_1}{C_1} \hfill \\
AC = 2 \cdot 4 \hfill \\
AC = 8cm \hfill \\
\hfill \\
BC = 2{B_1}{C_1} \hfill \\
BC = 2 \cdot 5 \hfill \\
BC = 10cm \hfill \\
O = AB + AC + BC \hfill \\
O = 6 + 8 + 10 = 24cm \hfill \\
\end{gathered} \]

       

 (б) 2,6 cm, 4,8 cm и 5,9 cm.

\[\begin{gathered}
AB = 2{A_1}{B_1} \hfill \\
AB = 2 \cdot 2,6 \hfill \\
AB = 5,2cm \hfill \\
\hfill \\
AC = 2{A_1}{C_1} \hfill \\
AC = 2 \cdot 5,9 \hfill \\
AC = 11,8cm \hfill \\
\hfill \\
BC = 2{B_1}{C_1} \hfill \\
BC = 2 \cdot 4,8 \hfill \\
BC = 9,6cm \hfill \\
\hfill \\
O = AB + AC + BC \hfill \\
O = 5,2 + 9,6 + 11,8 = 28,6cm \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button