Call Now Button
Шести разред основне школе

Скуп целих бројева – понављање градива


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Израчунати:

а) – 8·3 =            

б) 9 · (– 4) =            

в) – (– 36) : 9 =              

г) – 27 : 3 =

2. Израчунати:

а) – 15·25·(– 4) =                

б) – 3·8 ·(– 2) =                

в) – 144 : 12·5 =         

3. Израчунати:

а)  – 18 + 6·(– 8) =      

б) – 12 – (– 15) : (– 3) =                

в) 48: (– 12) + (– 15) · (– 2) =

4. Применом особина операција множења, израчунати вредност израза:

   а) – 25·(– 55) + 48·(– 25) – 20·(– 25) =      

5. Ако је a = – 8 + 4·(– 3) ,  b = 15 – (– 3) ·(– 6)    и   c = – 5 + (– 11 – 7) : (– 1 – 2) , израчунати:

  а)  ab·c + b : c                  б) – a + 6b + 4(b + c)                   в) |– c + 8b| + |b – 6a

6. Броју – 156 додај двоструку вредност разлике бројева – 144 и – 160, па добијени збир увећај за 1000.


1)

а) – 8·3 = -24           

б) 9 · (– 4) =-36            

в) – (– 36) : 9 =4              

г) – 27 : 3 =-9

2)

а) – 15·25·(– 4) = 1500               

б) – 3·8 ·(– 2) =48                

в) – 144 : 12·5 =-60   

3)

а)  – 18 + 6·(– 8) = -66     

б) – 12 – (– 15) : (– 3) = -17               

в) 48: (– 12) + (– 15) · (– 2) = 26

4)

– 25·(– 55) + 48·(– 25) – 20·(– 25) = 675     

5) a = – 8 + 4·(– 3) ,  b = 15 – (– 3) ·(– 6)    и   c = – 5 + (– 11 – 7) : (– 1 – 2)

\[\begin{gathered}
a = - 8 + 4 \cdot \left( { - 3} \right) = - 8 - 12 = - 20 \hfill \\
b = 15 - \left( { - 3} \right) \cdot \left( { - 6} \right) = 15 - 18 = - 3 \hfill \\
c = - 5 + \left( { - 11 - 7} \right):\left( { - 1 - 2} \right) = - 5 + \left( { - 18} \right):\left( { - 3} \right) = \hfill \\
= - 5 - 18:\left( { - 3} \right) = - 5 + 6 = 1 \hfill \\
\end{gathered} \]

а)  a – b·c + b : c         

\[a - b \cdot c + b:c =  - 20 - \left( { - 3} \right) \cdot 1 + \left( { - 3} \right):1 =  - 20 + 3 - 3 =  - 20\]        

б) – a + 6b + 4(b + c

\[\begin{gathered}
- a + 6b + 4\left( {b + c} \right) = 20 + 6 \cdot \left( { - 3} \right) + 4\left( { - 3 + 1} \right) = \hfill \\
= 20 - 18 + 4\left( { - 2} \right) = 20 - 18 - 8 = - 6 \hfill \\
\end{gathered} \]

                 

в) |– + 8b| + |b – 6a

\[\begin{gathered}
\left| { - c + 8b} \right| + \left| {b - 6a} \right| = \left| { - 1 + 8\left( { - 3} \right)} \right| + \left| {\left( { - 3} \right) - 6\left( { - 20} \right)} \right| = \hfill \\
\left| { - 1 - 24} \right| + \left| {\left( { - 3} \right) + 120} \right| = 25 + 117 = 142 \hfill \\
\end{gathered} \]

6)

\[\begin{gathered}
\left( { - 156 + 2 \cdot \left( { - 144 - \left( { - 160} \right)} \right)} \right) + 1000 = \left( { - 156 + 2 \cdot \left( { - 144 + 160} \right)} \right) + 1000 = \hfill \\
= \left( { - 156 + 2 \cdot 16} \right) + 1000 = - 156 + 32 + 1000 = - 124 + 1000 = 876 \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button