Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкција троугла – други део


Задаци


Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Конструисати троугао АВС ако је c = 6 cm, α = 30˚ и hc = 3 cm.

2. Конструисати правоугли троугао АВС ако полупречник описаног круга око тог троугла износи 3 cm, а један оштар угао 75˚.

3. Конструисати једнакостранични троугао АВС ако је висина 4 cm.

4. Конструисати једнакокрако – правоугли троугао АВС чија је хипотенуза 4,3 cm.


Call Now Button