Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкција паралелограма 1


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Конструисати паралелограм $ABCD$ ако је $AB = 6cm$,

           $\alpha  = {30^ \circ }$ и $AD = 4cm$.

Пр.2)   Констуисати ромб $ABCD$ чија је страница дужине 4cm

           и $\alpha  = {60^ \circ }$.

Пр.3)   Конструисати правоугаоник $ABCD$ ако су дужине његових

            страница 8cm и 5cm.

Пр.4)   Конструисати квадрат $ABCD$ чија је дијагонала 8cm.


Call Now Button