Call Now Button
Шести разред основне школе

Ромб


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Израчунати све унутрашње и спољашње углове ромба,

           ако висина ромба са страницом гради угао од ${32^ \circ }$.


 

Пр.1)

   capture8 jpg

\[\begin{gathered}
\beta = {180^ \circ } - {58^ \circ } \hfill \\
\beta = {122^ \circ } \hfill \\
\beta = \delta \hfill \\
\delta = {122^ \circ } \hfill \\
{\alpha _1} = \beta \hfill \\
{\alpha _1} = {122^ \circ } \hfill \\
{\gamma _1} = {\alpha _1} \hfill \\
{\gamma _1} = {122^ \circ } \hfill \\
{\beta _1} = \alpha \hfill \\
{\beta _1} = {58^ \circ } \hfill \\
{\delta _1} = {\beta _1} \hfill \\
{\delta _1} = {58^ \circ } \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button