Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкција паралелограма 2


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији.

Пр.1)   Конструисати паралелограм $ABCD$ ако је $a = 5cm$,

           $\beta  = {120^ \circ }$ и ${h_a} = 3cm$.

Пр.2)   Конструисати ромб $ABCD$ чија је дијагонала дужине

           8cm, а висина 3cm.

Пр.3)   Конструисати правоугаоник $ABCD$ ако је полупречник

           описане кружнице око тог правоугаоника 4cm, a

           дијагонала гради угао од ${60^ \circ }$ са једном од

           страница правоугаоника.


Call Now Button