Call Now Button
Шести разред основне школе

Конструкција троугла – први део


Задаци


Задаци које смо решили у видео лекцији:

1. Конструисати троугао АВС ако је АВ = 5 cm, АС = 3 cm  и α = 60˚.

2. Конструисати троугао АВС ако је АВ = 6 cm, α = 30˚ и β = 45˚.

3. Конструисати троугао АВС ако је АВ = 5 cm, АС = 4 cm и ВС = 2,5 cm.

4. Конструисати правоугли троугао АВС ако је хипотенуза 5 cm, а једна катета 4 cm.


Call Now Button