Call Now Button
Шести разред основне школе

Сабирање у скупу целих бројева


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Температура у једном граду је $ - {3^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је порасла за :

          а) ${1^ \circ }C$

          б) ${4^ \circ }C$

          в) ${3^ \circ }C$

Пр.2)   Температура у једном граду је $ - {2^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је снижена за:

           а) ${3^ \circ }C$

           б) ${6^ \circ }C$

           в) ${9^ \circ }C$


 

 

Пр.1)   Температура у једном граду је $ - {3^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је порасла за :

          а) $ - {3^ \circ }C+{1^ \circ }C= - {2^ \circ }C$

          б) $ - {3^ \circ }C+{4^ \circ }C=  {1^ \circ }C$

          в) $ - {3^ \circ }C+{3^ \circ }C=  {0^ \circ }C$

Пр.2)   Температура у једном граду је $ - {2^ \circ }C$. Колика је температура у том граду ако је снижена за:

           а) $ - {2^ \circ }C-{3^ \circ }C= - {5^ \circ }C$

           б) $ - {2^ \circ }C-{6^ \circ }C= - {8^ \circ }C$

           в) $ - {2^ \circ }C-{9^ \circ }C= - {11^ \circ }C$

Call Now Button