Call Now Button
Шести разред основне школе

Одузимање у скупу целих бројева


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) $3 - \left( { + 7} \right) = $

           б) $ - 9 - \left( { + 8} \right) = $

           в) $ - 6 - \left( { - 12} \right) = $

           г) $ - 16 - 13 = $

           д) $11 - 26 = $

Пр.2)   Израчунати:

           а) $6 - \left( { + 11} \right) = $

           б) $ - 14 - \left( { + 21} \right) = $

           в) $ - 23 - \left( { - 16} \right) = $

           г) $ - 16 - \left( { + 13} \right) = $

           д) $13 - \left( { - 26} \right) = $


 

 

Пр.1)  а) $3 - \left( { + 7} \right) =-4 $

           б) $ - 9 - \left( { + 8} \right) = -17$

           в) $ - 6 - \left( { - 12} \right) =6 $

           г) $ - 16 - 13 = -29$

           д) $11 - 26 = -15$

Пр.2)  а) $6 - \left( { + 11} \right) =-5 $

           б) $ - 14 - \left( { + 21} \right) =-35 $

           в) $ - 23 - \left( { - 16} \right) = -7$

           г) $ - 16 - \left( { + 13} \right) =-29 $

           д) $13 - \left( { - 26} \right) = 39$

Call Now Button