Шести разред основне школе

Конструкције углова - други део

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Конструисати угао од 15˚.

2. Конструисати угао од 45˚.

3. Конструисати угао од 75˚.

4. Конструисати угао од 105˚.

5. Конструисати угао од 7˚30'.

6. Конструисати угао од 315˚.