Шести разред основне школе

Конструкције углова - први део

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији.

1. Конструисати угао од 60˚.

2. Конструисати угао од 120˚.

3. Конструисати угао од 30˚.

4. Конструисати угао од 90˚.

5. Конструисати угао од 150˚.