Шести разред основне школе

Појам негативног броја

Појам негативног броја. Објашњење и решени задаци.