Шести разред основне школе

Троугао - описана и уписана кружница

Дефиниције.