Шести разред основне школе

Углови троугла 1

Углови троугла. Дефиниције и једноставни примери.