Call Now Button

Шести разред основне школе

Појам негативног броја

Појам негативног броја. Објашњење и решени задаци.

Бројевна права, апсолутна вредност, супротни бројеви

Бројевна права, апсолутна вредност, супротни бројеви. Објашњење и решени задаци.

Скуп целих бројева

Скуп целих бројева. Објашњење и решени задаци.

Сабирање у скупу целих бројева

Сабирање у скупу целих бројева. Решени задаци.

Одузимање у скупу целих бројева

Одузимање у скупу целих бројева. Решени задаци.

Сабирање и одузимање у скупу целих бројева

Сабирање и одузимање у скупу целих бројева. Решени задаци.

Троугао – елементи троугла

Троугао, елементи троугла. Дефиниције и решени задаци.

Углови троугла 1

Углови троугла. Дефиниције и једноставни примери.

Углови троугла 2

Углови троугла. Решени задаци.

Углови троугла 3

Решени задаци, сложенији примери.

Врсте троуглова

Дефиниције и решени задаци.

Правоугли троугао

Дефиниције и решени задаци.

Троугао – понављање градива

Решени задаци. Припрема за порверу знања.

Скуп целих бројева – понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Значајне тачке троугла – понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Подударност троуглова – први део

Први и други став о подударности троуглова. Дефиниције и решени задаци.

Подударност троуглова – други део

Трећи и четврти став о подударности троуглова. Дефиниције и решени задаци.

Подударност троуглова – трећи део

Ставови о подударности троуглова, понављање градива.

Сабирање и одузимање рационалних бројева – једначине 2

Примена једначина у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева.

Бројеви у децималном запису

Дефиниције, особине, решени задаци.

Четвороугао – појам, особине

Дефиниције, особине, решени задаци.

Углови четвороугла

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Паралелограм

Дефиниција, особине, решени задаци

Ромб

Дефиниција, особине, решени задаци.

Косоугли паралелограми

Дефиниција, особине, решени задаци

Правоугли паралелограми

Дефиниција, особине, решени задаци

Трапез

Дефиниција, особине, решени задаци.

Једнакокраки и првавоугли трапез 2

Једнакокраки и правоугли трапез - примена. Решени задаци.

Делтоид

Дефиниције, особине, решени задаци.

Четвороугао – понављање градива

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Call Now Button