Пети разред основне школе

Изломљена линија, област, многоугао

Изломљена линија, област, многоугао. Дефиниције и решени задаци.