Call Now Button
Пети разред основне школе

Сабирање углова – рачунски


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α + β$, ако је:

(а) $α = 78˚, β = 31˚$                  (б) $α = 126˚, β = 49˚$

2. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α + β$, ако је:

(а) $α = 59˚ 23', β = 78˚ 29'$                  (б) $α = 113˚ 52', β = 56˚ 39'$

3. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α + β$, ако је:

(а) $α = 71˚ 32' 12'', β = 45˚ 16' 29''  $               

(б) $α = 56˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''$     

(в) $α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''  $ 

4. Дат је угао $α = 108˚ 52'$. Одредити:

(а)  $2α$       (б) $3α$        (в)$α : 4$    (г) $α : 3$


 

 

1. 

(а) $α = 78˚, β = 31˚$

$\alpha  + \beta  = 78^\circ  + 31^\circ  = 109^\circ $

(б) $α = 126˚, β = 49˚$

$\alpha  + \beta  = 126^\circ  + 49^\circ  = 175^\circ $

 

2. 

(а) $α = 59˚ 23', β = 78˚ 29'  $  

$\alpha  + \beta  = 59{\text{ }}23' + 78{\text{ }}29' = 137^\circ 52'$              

(б) $α = 113˚ 52', β = 56˚ 39'$

$\alpha  + \beta  = 113{\text{ }}52' + 56{\text{ }}39' = 169^\circ 91' = 170^\circ 31'$

 

3. 

а) $α = 71˚ 32' 12'', β = 45˚ 16' 29''  $               

(б) $α = 56˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''$     

(в) $α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''  $ 

512 png

4.  $α = 108˚ 52'$

513 png

Call Now Button