Call Now Button
Пети разред основне школе

Тачка, права, раван


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Колико правих је одређено са четири тачке ако:

           а) међу њима не постоје три колинеарне тачке,

           б) међу њима постоје тачно три колинеарне тачке.


 

 

Пр.1) 

500 png

\[\begin{gathered}
p\left( {A,B} \right) \hfill \\
p\left( {B,C} \right) \hfill \\
p\left( {C,D} \right) \hfill \\
p\left( {A,D} \right) \hfill \\
p\left( {B,D} \right) \hfill \\
p\left( {A,C} \right) \hfill \\
\end{gathered} \]

одређено је 6 правих

501 png

\[\begin{gathered}
p\left( {A,B,C} \right) \hfill \\
p\left( {A,D} \right) \hfill \\
p\left( {B,D} \right) \hfill \\
p\left( {C,D} \right) \hfill \\
\end{gathered} \]

одређено је 4 праве.

Call Now Button