Call Now Button
Пети разред основне школе

Углови са паралеленим крацима


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Збир два угла са паралелним крацима је ${346^\circ }$. Одредити мере тих углова.

2. Одредити мере углова са паралелним крацима, ако се зна да је један већи од другог:

(а) седам пута

(б) за ${62^\circ }$.


 

1. 

$\alpha + \beta = {346^ \circ } $
$\alpha = \beta $
$2\beta = {346^ \circ } $
$\beta = {173^ \circ } $
$\alpha = {173^ \circ } $

2.а)

$\alpha + \beta = {180^ \circ } $
$\alpha = 7\beta $
$8\beta = {180^ \circ } $
$\beta = {22^ \circ }30' $
$\alpha = {157^ \circ }30' $

б) 

$\alpha  = \beta  + {62^ \circ }$

$\alpha  + \beta  = {180^ \circ }$

$\beta  + {62^ \circ } + \beta  = {180^ \circ }$

$2\beta  + {62^ \circ } = {180^ \circ }$

$2\beta  = {180^ \circ } - {62^ \circ }$

$\beta  = {59^ \circ }$

$\alpha  = {59^ \circ } + {62^ \circ } = {121^ \circ }$

Call Now Button