Call Now Button
Пети разред основне школе

Скупови – пресек, унија, разлика скупова – решени задаци 1


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   На основу Веновог дијаграма, одредити елементе следећих слупова:

203

            а) $A$

            б) $B$

            в) $C$

            г) $A \cap B \cap C$

            д) $A \cup B \cup C$

            ђ) $\left( {A \cup B} \right)\backslash \left( {B \cap C} \right)$

Пр.2)   Дати су скупови $A = \left\{ {x|x \in N,x < 5} \right\}$,$B = \left\{ {x|x \in N,1 < x < 7} \right\}$ и $C = \left\{ {4,6,7} \right\}$.

            а) Представити дате скупове Веновим дијаграмом.

            б) Одредити $\left( {A \cup C} \right) \cap B$

            в) Одредити $A\backslash \left( {B \cap C} \right)$

Пр.3)   У једној школи 280 ученика учи енглески јеик,160 француски,а 230 немачки језик. Француски и енглеки учи 50 ученика, француски и немачки 60, енглески и немачки 100, а сва три језика учи 30 ученика. Сваки ученик учи бар један страни језик.

            а) Колико ученика има та школа?

            б) Колико ученика учи само енглески језик?

            в) Колико ученика учи француски, а не учи енглески језик?


 

 

Пр.1)   

495 png

Пр.2)  496 png

 

Пр.3)  

497 png

            а) $160 + 20 + 80 + 70 + 30 + 30 + 100 = 490$

            б) $160$

            в) $20 + 80 = 100$

Call Now Button