Call Now Button
Пети разред основне школе

Проширивање разломака


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дате разломке проширити бројем 3:

           а) $\frac{4}{5}$   б) $\frac{5}{{11}}$   в) $\frac{7}{{20}}$   г) $2\frac{1}{4}$

Пр.2)   Проширити разломке $\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{5}{8},\frac{9}{{12}},\frac{3}{2},$ тако

           да свако од њих има:

          а) именилац 24     б) бројилац 45

Пр.3)   Колико двадесет осмина има у разломку:

           а) $\frac{1}{2}$    б) $\frac{5}{7}$    в) $1\frac{1}{{14}}$


 

 

Пр.1)   Дате разломке проширити бројем 3:

а) $\frac{4}{5} = \frac{{4 \cdot 3}}{{5 \cdot 3}} = \frac{{12}}{{15}}$  

б) $\frac{5}{{11}} = \frac{{5 \cdot 3}}{{11 \cdot 3}} = \frac{{15}}{{33}}$  

в) $\frac{7}{{20}} = \frac{{7 \cdot 3}}{{20 \cdot 3}} = \frac{{21}}{{60}}$  

г) $2\frac{1}{4} = \frac{{9 \cdot 3}}{{4 \cdot 3}} = \frac{{27}}{{12}}$

Пр.2)   Проширити разломке $\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{5}{8},\frac{9}{{12}},\frac{3}{2},$ тако

           да свако од њих има:

          а) именилац 24 

\[\begin{gathered}
\frac{3}{4} = \frac{{3 \cdot 6}}{{24}} = \frac{{18}}{{24}} \hfill \\
\frac{5}{6} = \frac{{5 \cdot 4}}{{24}} = \frac{{24}}{{24}} \hfill \\
\frac{5}{8} = \frac{{5 \cdot 3}}{{24}} = \frac{{15}}{{24}} \hfill \\
\frac{9}{{12}} = \frac{{9 \cdot 2}}{{24}} = \frac{{18}}{{24}} \hfill \\
\frac{3}{2} = \frac{{3 \cdot 12}}{{24}} = \frac{{36}}{{24}} \hfill \\
\end{gathered} \]

    б) бројилац 45

\[\begin{gathered}
\frac{3}{4} = \frac{{45}}{{60}} \hfill \\
\frac{5}{6} = \frac{{45}}{{54}} \hfill \\
\frac{5}{8} = \frac{{45}}{{72}} \hfill \\
\frac{9}{{12}} = \frac{{45}}{{60}} \hfill \\
\frac{3}{2} = \frac{{45}}{{30}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)   Колико двадесет осмина има у разломку:

а) $\frac{1}{2} = \frac{{14}}{{28}}$   

б) $\frac{5}{7} = \frac{{20}}{{28}}$   

в) $1\frac{1}{{14}} = 1\frac{2}{{28}} = \frac{{30}}{{28}}$

Call Now Button