Call Now Button
Пети разред основне школе

Суседни, упоредни и унакрсни углови


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1 Дат је угао $\alpha  = {65^\circ }33'347''$. Одреди меру њему упоредног угла.

Пр.2 Одреди мере углова са слике.

15

 

Пр.3 Две праве које се секу образују угао од ${60^\circ }$. Одреди мере свих унакресних углова.

Пр.4 Две праве које се секу образују четри угла. Одреди мере тих углова ако је збир три угла ${215^\circ }20'$.

Пр.5 Одреди мере углова са слике.

16


 

 

Пр.1  $\alpha  = {65^\circ }33'347''$

$\alpha  + \beta  = 180{\text{ }}$

$65{\text{ }}33'47'' + {\text{ }}\beta {\text{ }} = {\text{ }}180$

$\beta  = 180 - 65{\text{ }}33'47''$

$\beta  = 14426'13''$

 

Пр.2

15

$2x + x = 180^\circ $

$3x = 180^\circ $

$x = 60^\circ $

$2x = 120^\circ $

 

Пр.3 

521 png

 

Пр.4 

522 png

 

Пр.5 

523 png

Call Now Button