Call Now Button
Пети разред основне школе

Одузимање углова – рачунски


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α – β$, ако је:

(а) $α = 78˚, β = 31˚ $                 (б) $α = 126˚, β = 49˚$

2. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α – β$, ако је:

(а) $α = 129˚ 47', β = 78˚ 29'$                  (б) $α = 113˚ 12', β = 56˚ 39'$

3. Дати су углови $α$ и $β$. Одредити $α – β$, ако је:

(а) $α = 71˚ 32' 42'', β = 45˚ 16' 29'' $                

(б) $α = 96˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''$     

(в) $α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''$

(г)  $α = 111˚ 39'', β = 40˚ 40' 40''$


 

 

1. 

(а) $α = 78˚, β = 31˚ $  

$\alpha  - \beta  = 78{\text{ }} - 31{\text{ }} = 31^\circ $                          

(б) $α = 126˚, β = 49˚$

$\alpha  - \beta  = 126{\text{ }} + 49{\text{ }} = 77^\circ $

 

2. 

(а) $α = 129˚ 47', β = 78˚ 29'$             (б) $α = 113˚ 12', β = 56˚ 39'$

514 png

3. 

(а) $α = 71˚ 32' 42'', β = 45˚ 16' 29'' $                

(б) $α = 96˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''$     

(в) $α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''$

(г)  $α = 111˚ 39'', β = 40˚ 40' 40''$

515 png

Call Now Button