Call Now Button
Пети разред основне школе

Круг, кружница, права


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)  Нацртати кружницу $k\left( {S,3cm} \right)$ и праву $p$ ако је

           централно растојање те праве:

           а) $d = 4cm$    б) $d = 3cm$    в) $d = 2cm$
           У сваком од наведених случајева одредити $k \cap p$ и $K \cap p$.
Пр.3)   Колико је растојање између центара кружница $k\left( {S,5cm} \right)$
           и $k\left( {M,4cm} \right)$ ако се оне додирују:
           а) споља      б) изнутра?

 

 

Пр.2)  

506 png

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{k \cap p = \emptyset }&{}&{}&{k \cap p = \left\{ T \right\}}&{}&{}&{k \cap p = \left\{ {A,B} \right\}} \\ 
 {K \cap p = \emptyset }&{}&{}&{K \cap p = \left\{ T \right\}}&{}&{}&{K \cap p = AB} 
\end{array}\]

 

Пр.3)

507 png

Call Now Button