Call Now Button
Пети разред основне школе

Изрази са променљивом


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Ако је $a = 24,b = 6$ и $c = 3$, израчунати:

            а) $a:b + b \cdot c$

            б) $a:\left( {c + b \cdot c} \right)$

            в) $\left( {a:c + b} \right) \cdot c$

Пр.3)   За $a = 31,b = 12$ и $c = 11$ одредити:

            а) $2a + 3b - 4c$

            б) $\left( {a + c} \right):\left( {2 + b} \right)$

            в) $abc$
Пр.4)   Ако је $x \cdot y = 13$, израчунати:
           а) $x \cdot 3 \cdot y = $
           б) $y \cdot 9 \cdot x = $

           в) $x \cdot x \cdot y \cdot y = $

           г) $x \cdot 31 \cdot y + y \cdot 19 \cdot x = $

Пр.5)   Ако је $x + y = 73$, израчунати:

           а) $x + 17 + y = $

           б) $216 + x - 129 + y = $

           в) $9 \cdot x + 9 \cdot y = $


 

 

Пр.2)   Ако је $a = 24,b = 6$ и $c = 3$,

            а) $a:b + b \cdot c = 24:3 + 6 \cdot 3 = 8 + 18 = 26$

            б) $a:\left( {c + b \cdot c} \right) = 24:\left( {3 + 6 \cdot 3} \right) = 24:\left( {6 + 18} \right) = 24:24 = 1$

            в) $\left( {a:c + b} \right) \cdot c = \left( {24:3 + 6} \right) \cdot 3 = \left( {8 + 6} \right) \cdot 3 = 14 \cdot 3 = 42$

Пр.3)   За $a = 31,b = 12$ и $c = 11$ 

            а) $2a{\text{ }} + {\text{ }}3b{\text{ }} - {\text{ }}4c = 2 \cdot 31{\text{ }} + {\text{ }}3 \cdot 12{\text{ }} - {\text{ }}4 \cdot 11 = 62 + 36 - 44 = 98 - 44 = 54$

            б) $\left( {a + c} \right):\left( {2 + b} \right) = \left( {31 + 11} \right):\left( {2 + 12} \right) = 42:14 = 3$

            в) $abc = 31 \cdot 12 \cdot 11 = 372 \cdot 11 = 4092$
Пр.4)   Ако је $x \cdot y = 13$, 
           а) $x \cdot 3 \cdot y = 3 \cdot x \cdot y = 3 \cdot 13 = 39 $
           б) $y \cdot 9 \cdot x = 9 \cdot y \cdot x = 9 \cdot x \cdot y = 9 \cdot 13 = 117$

           в) $x \cdot x \cdot y \cdot y = x \cdot y \cdot x \cdot y = 13 \cdot 13 = 169 $

           г) $x \cdot 31 \cdot y + y \cdot 19 \cdot x = 31 \cdot x \cdot y + 19 \cdot x \cdot y = x \cdot y\left( {31 + 19} \right) = 13 \cdot 50 = 650$

Пр.5)   Ако је $x + y = 73$

           а) $x{\text{ }} + {\text{ }}17{\text{ }} + {\text{ }}y{\text{ }} = 17{\text{ }} + x{\text{ }} + {\text{  }}y{\text{ }} = 17{\text{ }} + 73 = 90 $

           б) $216{\text{ }} + {\text{ }}x{\text{ }} - {\text{ }}129{\text{ }} + {\text{ }}y{\text{ }} = 216{\text{  }} - {\text{ }}129{\text{ }} + {\text{ }}x + {\text{ }}y{\text{ }} = 87 + 73 = 160$

           в) $9 \cdot x + 9 \cdot y = 9 \cdot \left( {x + y} \right) = 9 \cdot 73 = 657 $

Call Now Button