Call Now Button
Пети разред основне школе

Дељивост декадним јединицама и бројевима 2 и 5


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

            а) $2|294$

            б) $5|3526$

            в) $10|65460$

            г) $100|4590$

            д) $1000|30000$

            ђ) $1000|5000100$

Пр.2)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

            а) $2|45 * $

            б) $5|453 * $

            в) $10|545 * $

            г) $100|45 * 0$

            д) $2|549 * 2$

            ђ) $5|123 * 4$


Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

            а) $2|294$ тачно 

            б) $5|3526$ није тачно 

            в) $10|65460$ тачно 

            г) $100|4590$ није тачно 

            д) $1000|30000$ тачно

            ђ) $1000|5000100$ није тачно 

Пр.2)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

            а) $2|45 * $      $* \in \left\{ {1,2,4,6,8} \right\}$

            б) $5|453 * $      $* \in \left\{ {0,5} \right\}$

            в) $10|545 * $      $* = 0$

            г) $100|45 * 0$      $* = 0$

            д) $2|549 * 2$      $* \in \left\{ {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} \right\}$

            ђ) $5|123 * 4$      $* = \emptyset $

Call Now Button