Call Now Button
Пети разред основне школе

Најмањи заједнички садржалац


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити:

           а) $S$ (4)    б) $S$ (8)    в) $S$ (11)
Пр.2)   Одредити заједничке садржаоце следећих бројева:
           а) 2 и 3    б) 4 и 6    в) 8 и 12
Пр.3)   Одредити најмањи заједнички садржалац следећих
            природних бојева:
            а) 8 и10    б) 14 и 20    в) 2, 5 и 7    г) 10, 12 и 80
Пр.4)   Одредити најмањи број ученика који се могу сврстати
            у колоне или по 8, или по 10 или по 12 ученика?

 

 

Пр.1)   Одредити:

           а) $S$ (4)    б) $S$ (8)    в) $S$ (11)

\[\begin{gathered}
S\left( 2 \right) = \left\{ {2,4,6,8,10...} \right\} \hfill \\
S\left( 8 \right) = \left\{ {8,16,24,32,40...} \right\} \hfill \\
S\left( {11} \right) = \left\{ {11,22,33,44,55...} \right\} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.2)   Одредити заједничке садржаоце следећих бројева:
           а) 2 и 3   

\[\begin{gathered}
S\left( 2 \right) = \left\{ {2,4,6,8,10...} \right\} \hfill \\
S\left( 3 \right) = \left\{ {3,6,9,12,15...} \right\} \hfill \\
S\left( {2,3} \right) = \left\{ {6,12,18,24...} \right\} \hfill \\
\end{gathered} \]

б) 4 и 6   

\[\begin{gathered}
S\left( 4 \right) = \left\{ {4,8,12,16,20...} \right\} \hfill \\
S\left( 6 \right) = \left\{ {6,12,18,24,30...} \right\} \hfill \\
S\left( {4,6} \right) = \left\{ {12,24,36...} \right\} \hfill \\
\end{gathered} \]

в) 8 и 12

\[\begin{gathered}
S\left( 8 \right) = \left\{ {8,16,24,32,40...} \right\} \hfill \\
S\left( {12} \right) = \left\{ {12,24,36,48,60...} \right\} \hfill \\
S\left( {8,12} \right) = \left\{ {24,48,72...} \right\} \hfill \\
\end{gathered} \]

Пр.3)   Одредити најмањи заједнички садржалац следећих
            природних бојева:
            а) 8 и10    б) 14 и 20    в) 2, 5 и 7    г) 10, 12 и 80
537 png
Пр.4)   Одредити најмањи број ученика који се могу сврстати
            у колоне или по 8, или по 10 или по 12 ученика?
538 png
Call Now Button