Call Now Button
Пети разред основне школе

Мерење углова, мерне јединице.


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Попунити табелу:

 

степени

        20  

 

 

минути

 

      2400

 

секунде

 

 

  180000

 

 

 

 

 

 

 

 2. Ако је $α = 780'$ , $β = 216000''$ , $γ = 6542'$ , $δ = 7211''$ и $π = 178˚ 7200''$, одредити којој врсти углова припадају дати углови.


Пр.1) 

511 png

$\alpha  = 20^\circ $

$20^\circ  = 20 \cdot 60' = 1200'$

$1200' = 1200 \cdot 60'' = 72000''$

 

$\beta  = 2400'$

$2400' = 2400':60 = 40^\circ $

$2400' = 2400' \cdot 60 = 144000''$

 

$\gamma  = 180000''$

$180000'' = 180000'':60 = 3000'$

$3000' = 3000:60 = 50^\circ $

 

Пр.2) $\alpha {\text{ }} = {\text{ }}780'$

$780':60 = 13^\circ $

оштар угао

 

$\beta  = 216000''$

$216000'':60 = 3600'$

$3600':60 = 60^\circ $

оштар угао

 

$\gamma  = 6542'$

$6542':60 = 109^\circ 2'$

туп угао

 

$\delta  = 7211^\circ $

$7211^\circ  = 120'11'' = 2^\circ 11''$

оштар угао

 

$\pi  = 178^\circ 7200''$

$7200'':60 = 120'$

$120':60 = 2^\circ $

$178^\circ  + 2^\circ  = 180^\circ $

опружен угао

Call Now Button