Call Now Button
Пети разред основне школе

Појам разломка


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Написати све разломке код којих је:

           а) именилац 7, а бројилац мањи од 5

           б) бројилац 3, а именилац мањи или једнак броју 5

           в) именилац двоцифрен број мањи од 18, а бројилац

               решење једначине $x + 3 = 11$.


 

 

Пр.3)   Написати све разломке код којих је:

           а) именилац 7, а бројилац мањи од 5

\[\frac{1}{7};\frac{2}{7};\frac{3}{7};\frac{4}{7}\]

           б) бројилац 3, а именилац мањи или једнак броју 5

\[\frac{3}{1};\frac{3}{2};\frac{3}{3};\frac{3}{4};\frac{3}{5}\]

           в) именилац двоцифрен број мањи од 18, а бројилац

               решење једначине $x + 3 = 11$.

\[\begin{gathered}
x + 3 = 11 \hfill \\
x = 11 - 3 \hfill \\
x = 8 \hfill \\
\frac{8}{{10}};\frac{8}{{11}};\frac{8}{{12}};\frac{8}{{13}};\frac{8}{{14}};\frac{8}{{15}};\frac{8}{{16}};\frac{8}{{17}} \hfill \\
\end{gathered} \]

Call Now Button