Call Now Button
Пети разред основне школе

Разломци и бројевна полуправа


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$.

Пр.2)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $\frac{7}{2}$, $\frac{{19}}{4}$.

Пр.3)   На бројевној полуправој одредити положај тачака које одговарају

            следећим бројевима: $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{6}$, 1,5 и $2\frac{2}{3}$

Пр.4)   На бројевној полуправој одредити положај тачака које

           одговарају следећим бројевима: 0,2; 1,4; 2,5; 3,8 и 4,75.


 

 

Пр.1)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$.

capture jpg

Пр.2)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $\frac{7}{2}$, $\frac{{19}}{4}$.

\[\begin{gathered}
\frac{5}{4} = 1\frac{1}{4} \hfill \\
\frac{7}{2} = 3\frac{1}{2} \hfill \\
\frac{{19}}{4} = 4\frac{3}{4} \hfill \\
\end{gathered} \]

capture2 jpg

Пр.3)    $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{6}$, 1,5 и $2\frac{2}{3}$

capture3 jpg

Пр.4)   

\[\begin{gathered}
0,2 = \frac{1}{2} \hfill \\
1,4 = 1\frac{4}{{10}} = 1\frac{2}{5} \hfill \\
2,5 = 2\frac{5}{{10}} = 2\frac{1}{2} \hfill \\
3,8 = 3\frac{8}{{10}} = 3\frac{4}{5} \hfill \\
4,75 = 4\frac{{75}}{{100}} = 4\frac{3}{5} \hfill \\
\end{gathered} \]

capture4 jpg

Call Now Button