Call Now Button
Пети разред основне школе

Прости и сложени бројеви


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одреди: а) D(18)   б) D(24)   в) D(30)   г) D(32)

Пр.2)   Растави на чиниоце следеће бројеве:

           а) 24   б) 36   в) 124   г) 198   д) 528

Пр.3)   Производ три узастопна природна броја је: а) 120   б) 336.

           Који су то бројеви?

          


 

 

Пр.1)   а) $D\left( {18} \right) = \left\{ {1,2,3,6,9,18} \right\}$  

б) $D\left( {24} \right) = \left\{ {1,2,3,4,6,8,12,24} \right\}$  

в) $D\left( {30} \right) = \left\{ {1,2,3,5,6,10,15,30} \right\}$  

г) $D\left( {32} \right) = \left\{ {1,2,4,8,16,32} \right\}$

 

Пр.2)   Растави на чиниоце следеће бројеве:

           а) 24   б) 36   в) 124   г) 198   д) 528

531 png

Пр.3)   Производ три узастопна природна броја је: а) 120  б) 336.

           Који су то бројеви?

532 png

Call Now Button