Call Now Button
Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање децималних бројева 2


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) (9,7-3,3)+4,2=

           б) 14,3-(9,6-2,2)=

Пр.2)   Израчунати:

           (9,4+5,2)-(3,7+2,8)-(3,2-2,7)=

Пр.3)   Збиру бројева 5,6 и 2,048 дотати његову разлику.

Пр.4)   Туриста је намеравао да пређе 54 километара пешке, бициклом и

            возом. Ако је пешачио 4,356 километара. а путовао возом 29,5

            километара, колико километара је прешао бициколом?

Пр.5)   У једном џаку има 26,48kg брашна, у другом 9,5kg, а у трећем

           13,2kg више него у другом. Колико укупно има брашна и у ком

            џаку има највише брашна?


Пр.1)   Израчунати:

           а) $\left( {9,7 - 3,3} \right) + 4,2 = 6,4 + 4,2 = 10,6$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{9,7}&{}&{}&{6,40} \\
- &{\underline {3,3} }&{}& + &{\underline {4,2} } \\
{}&{6,4}&{}&{}&{10,6}
\end{array}\]

           б) $14,3 - \left( {9,6 - 2,2} \right) = 14,3 - 7,4 = 6,9$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{9,6}&{}&{}&{14,3} \\
- &{\underline {2,2} }&{}& - &{\underline {7,4} } \\
{}&{7,4}&{}&{}&{6,9}
\end{array}\]

Пр.2)   Израчунати:

           \[\left( {9,4 + 5,2} \right) - \left( {3,7 + 2,8} \right) - \left( {3,2 - 2,7} \right) = 14,6 - 6,6 - 0,5 = 8,1 - 0,5 = 7,6\]

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{9,4}&{}&{3,7}&{}&{3,2}&{}&{14,6}&{}&{8,1} \\
+ &{\underline {5,2} }& + &{\underline {2,8} }& - &{\underline {2,7} }& - &{\underline {6,5} }& - &{\underline {0,5} } \\
{}&{14,6}&{}&{6,5}&{}&{0,5}&{}&{8,1}&{}&{7,6}
\end{array}\]

Пр.3)   $5,6 + 2,048 + \left( {5,6 - 2,048} \right) = 7,648 + 3,552 = 11,2$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{5,600}&{}&{}&{5,600}&{}&{}&{7,648} \\
+ &{\underline {2,048} }&{}& - &{\underline {2,048} }&{}& + &{\underline {3,552} } \\
{}&{7,648}&{}&{}&{3,552}&{}&{}&{11,200}
\end{array}\]

Пр.4)   $54 - (4,356 + 29,5) = 45 - 33,856 = 20,144km$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{4,356}&{}&{}&{54,000}&{}&{}&{} \\
+ &{\underline {29,500} }&{}& - &{\underline {33,856} }&{}&{}&{} \\
{}&{33,856}&{}&{}&{20,144}&{}&{}&{}
\end{array}\]

Пр.5)   

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{1.}&{26,48kg} \\
{2.}&{26,48 - 9,5 = 16,98kg} \\
{3.}&{16,98 + 13,2 = 30,18kg}
\end{array}\]

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{26,48}&{}&{}&{16,98}&{}&{}&{}&{}&{} \\
- &{\underline {9,50} }&{}& + &{\underline {13,2} }&{}&{}&{}&{}&{} \\
{}&{16,98}&{}&{}&{30,18}&{}&{}&{}&{}&{}
\end{array}\]

$26,48 + 16,98 + 30,18 = 73,64kg$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{26,48}&{}&{}&{43,46} \\
+ &{\underline {16,98} }&{}& + &{\underline {30,18} } \\
{}&{43,46}&{}&{}&{73,64}
\end{array}\]

Call Now Button