Call Now Button
Пети разред основне школе

Међусобни положај две праве у равни


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дате су две паралелне праве $a$ и $b$ и рећа парава $t$. Нека све три праве леже у истој равни. У каквом су међусобном положају праве $a$ и $t$? Нацртати слику.


502 png

Call Now Button