Call Now Button
Пети разред основне школе

Највећи заједнички делилац


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одреди заједничке делиоце следећих природних бројева:

           а) 4 и 6    б) 18 и 24    в) 15 и 45    д) 50, 60 и 70

Пр.2)   Одреди заједничке делиоце следећих природних бројева:

           а) 5 и 6    б) 15 и 22    в) 28 и 45

Пр.3)   Одереди највећи заједнички делилац следећих природних

           бројева:

           а) 16 и 24    б) 36 и 54    в) 56 и 84    г) 45, 60 и 90

Пр.4)   У једној торби су 54 јабуке, а у другој 63 крушке. Колико ће

            деце моћи да поделе те јабуке и крушке тако да свако дете

            добије један број јабука  и један број крушака?


 

 

Пр.1)   Одреди заједничке делиоце следећих природних бројева:

533 png

Пр.2)   Одреди заједничке делиоце следећих природних бројева:

           534 png

Пр.3)   Одереди највећи заједнички делилац следећих природних

           бројева:

           535 png

 

Пр.4)   У једној торби су 54 јабуке, а у другој 63 крушке. Колико ће

            деце моћи да поделе те јабуке и крушке тако да свако дете

            добије један број јабука  и један број крушака?

536 png

Call Now Button