Call Now Button
Пети разред основне школе

Децимални запис разломка


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Следеће децималне разломке написати у децималном запису:

           а) $\frac{7}{{10}} = $   б) $\frac{{37}}{{100}} = $   в) $\frac{9}{{1000}} = $

           г) $\frac{{26}}{{10}} = $   д) $2\frac{3}{{10}} = $   ђ) $3\frac{{14}}{{100}} = $

           е) $5\frac{{71}}{{1000}} = $   ж) $1\frac{1}{{10000}} = $

Пр.2)   Следеће рауломке свести на децималне:

           а) $\frac{1}{2} = $   б) $\frac{4}{5} = $   в) $\frac{3}{4} = $
           г) $\frac{{11}}{{20}} = $   д) $1\frac{6}{{25}} = $   ђ) $3\frac{{29}}{{50}} = $
           е) $2\frac{1}{8} = $   ж) $1\frac{3}{{125}} = $
Пр.3)   Напиши следеће разломке у децималном запису користећи
           дељење:
           а) $\frac{2}{3}$   б) $\frac{4}{9}$   в) $\frac{3}{7}$   г) $1\frac{1}{{11}}$

 

Пр.1)   Следеће децималне разломке написати у децималном запису:

а) $\frac{7}{{10}} = 0,7$           б) $\frac{{37}}{{100}} =0,37 $            в) $\frac{9}{{1000}} =0,009 $

          

г) $\frac{{26}}{{10}} = 2,6$       д) $2\frac{3}{{10}} = 2,3$                  ђ) $3\frac{{14}}{{100}} =3,14 $

 

е) $5\frac{{71}}{{1000}} =5,071 $                 ж) $1\frac{1}{{10000}} = 1,0001$

 

Пр.2)   Следеће разломке свести на децималне:

 
а) $\frac{1}{2} = \frac{5}{{10}} = 0,5$  
б) $\frac{4}{5} = \frac{8}{{10}} = 0,8$  
в) $\frac{3}{4} = \frac{{75}}{{100}} = 0,75$      
г) $\frac{{11}}{{20}} = \frac{{55}}{{100}} = 0,55$  
д) $1\frac{6}{{25}} = 1\frac{{24}}{{100}} = 1,24$  
ђ) $3\frac{{29}}{{50}} = 3\frac{{58}}{{100}} = 3,58$          
е) $2\frac{1}{8} = 2\frac{{125}}{{1000}} = 2,125$
ж) $1\frac{3}{{125}} = 1\frac{{24}}{{1000}} = 1,024$
 
Пр.3)   Напиши следеће разломке у децималном запису користећи
           дељење:
а) $\frac{2}{3} = 0,666... = 0,\dot 6$                              б) $\frac{4}{9} = 0,444... = 0,\dot 4$        
в) $\frac{3}{7} = 0,428571... = 0,\dot 4\dot 2\dot 8\dot 5\dot 7\dot 1$           г) $1\frac{1}{{11}} = 1,0909... = 1,\dot 0\dot 9$
669 jpg
Call Now Button