Call Now Button
Пети разред основне школе

Примена особина сабирања и множења у скупу N


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр1)   Применом особина сабирања и множења израчунати на наједноставнији начин:

           а) 1480+91+520+9

           б) $2 \cdot 976 \cdot 5$

           в) $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 125$

Пр.2)   Израчунати на два начина:

           а) $76 \cdot 14 + 76 \cdot 86$

           б) $78 \cdot 18 - 18 \cdot 28$

           в) $57 \cdot 17 + 43 \cdot 17$

Пр.3)   Применом дистрибутивног закона израчунати на два начина:

            $60 \cdot 17 + 15 \cdot 12$


 

 

Пр1)   а) $1480 + 91 + 520 + 9 = 1480 + 520 + 9 + 91 = 2000 + 100 = 2100$

           б) $2 \cdot 976 \cdot 5 = 976 \cdot 5 \cdot 2 = 976 \cdot 10 = 9760$

           в) $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 125 = 25 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 125 = 100 \cdot 1000 = 100000$

 

Пр.2)  а) $76 \cdot 14 + 76 \cdot 86 = 1064 + 6536 = 7600$

               $76 \cdot 14 + 76 \cdot 86 = 76 \cdot \left( {14 + 86} \right) = 76 \cdot 100 = 7600$

           б) $78 \cdot 18 - 18 \cdot 28 = 1404 - 504 = 900$

                $78 \cdot 18 - 18 \cdot 28 = 18 \cdot \left( {78 - 28} \right) = 18 \cdot 50 = 900$

           в) $57 \cdot 17 + 43 \cdot 17 = 969 + 731 = 1700$

               $57 \cdot 17 + 43 \cdot 17 = 17 \cdot \left( {57 + 43} \right) = 17 \cdot 100 = 1700$

 

Пр.3)  $60 \cdot 17 + 15 \cdot 12 = 15 \cdot 4 \cdot 17 + 15 \cdot 12 =$

$= 15 \cdot 68 + 15 \cdot 12 = 15 \cdot \left( {68 + 12} \right) = 15 \cdot 80 = 1200$

Call Now Button