Call Now Button
Пети разред основне школе

Полуправа, дуж, полураван


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Нека је дата права $p$ и две тачке $A$ и $B$ које припадају правој $p$. Нацртати скицу и одредити колико полуправих је одређено правом $p$ и тачкама $A$ и $B$.

Пр.2)   Дате су четири тачке $A,B,C$ и $D$ од којих су тачно три колинеарне. Колико: а) правих; б) дужи, је одређено тим правама?

Пр.3)   Користећи дату слику одредити:

          а) $Aa \cap Dd = $

          б) $Aa \cap p\left( {A,D} \right) = $

          в) $Aa \cup p\left( {A,D} \right) = $

          г) $Aa \cap p\left( {B,D} \right) = $

          д) $p\left( {B,D} \right) \cap Cc = $


Пр.1)

503 png

$A{p_1},A{p_2},B{p_1},B{p_2}$

 

Пр.2) 

504 png

а) 4 праве

б) $AD,BD,CD,AB,BC,AC$ 6 дужи

 

Пр.3)   

505 png

          а) $Aa \cap Dd = \left\{ D \right\} $

          б) $Aa \cap p\left( {A,D} \right) = Aa$

          в) $Aa \cup p\left( {A,D} \right) = p\left( {A,D} \right) $

          г) $Aa \cap p\left( {B,D} \right) = \left\{ D \right\} $

          д) $p\left( {B,D} \right) \cap Cc = \emptyset  $

Call Now Button