Call Now Button
Пети разред основне школе

Сабирање углова


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Сабрати два произвољна оштра угла.

2. Дат је произвољан оштар угао α. Одредити угао који је три пута већи од угла α.

3. Дат је произвољан туп угао α и оштар угао β. Одредити α + 2β.


Call Now Button