Call Now Button
Пети разред основне школе

Промена облика записа разломка


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Следеће децималне бројеве написати у облику несводљивог

            разломка:

            а) 0,8    б) 3,5    в) 6,24    г) 9,012    д) 1,375

Пр.2)   Попуни табелу:

количник5:2   11:3 
разломак 

$\frac{{11}}{4}$

   

$\frac{9}{8}$

децимални запис  5,47,25  

 

Пр.3)   У квадратић упиши знак <,> или = тако да добијеш тална тврђења:

            а) 3,6 $\square $ 3,7   б) 1,658 $\square $ 1,652  в) 2,06 $\square $ 2,049

            г) 3,001 $\square $ 3,01  д) 3,28 $\square $ $3\frac{1}{4}$    ђ) $1\frac{1}{8}$ $\square $ 1,125

Пр.4)   Поређати следеће бројеве по величини:

           2,2; 2,02; 2,202; 2,0202; 2,022; 2,2002


 

 

Пр.1)   Следеће децималне бројеве написати у облику несводљивог

            разломка:

а) $0,8 = \frac{8}{{10}} = \frac{4}{5}$   

 

б) $3,5 = 3\frac{5}{{10}} = 3\frac{1}{2}$    

 

в) $6,24 = 6\frac{{24}}{{100}} = 6\frac{6}{{25}}$      

 

г) $9,012 = 9\frac{{12}}{{1000}} = 9\frac{3}{{250}}$       

 

д) $1,375 = 1\frac{{375}}{{1000}} = 1\frac{3}{8}$   

 

 

Пр.2)   Попуни табелу:

количник5:2$11:4$ $27:5$ $29:4$ 11:3 $9:8$
разломак $2\frac{5}{{10}}$

$\frac{{11}}{4}$

$\frac{{27}}{5}$ $\frac{{29}}{4}$ $\frac{{11}}{3}$ 

$\frac{9}{8}$

децимални запис $2,5$$2,75$ 5,47,25$3,666...$ $1,125$ 

 

 

$2\frac{1}{2} = 2\frac{5}{{10}} = 2,5$

 

$\frac{{11}}{4} = \frac{{275}}{{100}} = 2,75$

 

$5,4 = 5\frac{4}{{10}} = 5\frac{2}{5} = \frac{{27}}{5}$

 

$7,25 = 7\frac{{25}}{{100}} = 7\frac{1}{4} = \frac{{29}}{4}$

668 jpg

 

 

Пр.3)   а) 3,6 $< $ 3,7              б) 1,658 $>$ 1,652                 в) 2,06 $>$ 2,0              г) 3,001 $<$3,01        

 

д) 3,28 $<$ $3\frac{1}{4}$   

$3\frac{1}{4} = 3\frac{{25}}{{100}} = 3,25$

$3,28 > 3,25$

 

ђ) $1\frac{1}{8}$ $=$ 1,125

$1\frac{1}{8} = 1\frac{{125}}{{1000}} = 1,125$

$1,125 = 1,125$

 

 

Пр.4)   Поређати следеће бројеве по величини:

           2,2; 2,02; 2,202; 2,0202; 2,022; 2,2002

\[2,202 > 2,2002 > 2,2 > 2,022 > 2,0202 > 2,02\]

Call Now Button