Call Now Button
Пети разред основне школе

Комплементни и суплементни углови


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дат је произвољан оштар угао α. Нацртати угао β који је:

(а) компементан углу α     (б) суплементан углу α

2. Испитати да ли су следећи углови комплементни:

(а) 47˚ и 42˚    (б) 26˚ 32' и 63˚ 27'        (в) 35˚ 27' 35'' и 54˚ 32' 25''

3. Испитати да ли су следећи углови суплементни:

(а) 57˚ и 123˚     (б) 39˚ 41' и 140˚ 20'     (в) 87˚ 11' 42'' и 92˚ 48' 18''

4. Дат је угао α = 73˚ 29' 31''. Одредити:

(а) комплемент угла α (б) суплемент угла α


2. Испитати да ли су следећи углови комплементни:

(а) 47˚ и 42˚    (б) 26˚ 32' и 63˚ 27'        (в) 35˚ 27' 35'' и 54˚ 32' 25''

518 png

3. Испитати да ли су следећи углови суплементни:

(а) 57˚ и 123˚     (б) 39˚ 41' и 140˚ 20'     (в) 87˚ 11' 42'' и 92˚ 48' 18''

519 png

4. Дат је угао α = 73˚ 29' 31''. Одредити:

(а) комплемент угла α (б) суплемент угла α

520 png

Call Now Button