Call Now Button
Пети разред основне школе

Одузимање углова


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дат је туп угао α и оштар угао β. Одредити α – β.

2. Дат је опружен угао α и оштар угао β.

Одредити α – 2β.


Call Now Button