Call Now Button
Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање децималних бројева 1


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) 2,6+3,5=

           б) 3,85+2,75=

Пр.2)   Израчунати:

           а) 4,3+0,7=

           б) 5,6+2,13=

           в) 3,86+11,2=

           г) 0,005+12,3=

           д) 5,569+14,431=

Пр.3)   Израчунати:

           а) 3,8-1,5=

           б) 5,28-3,67=

Пр.4)   Израчунати:

           а) 5,2-0,3

           б) 8,13-4,7=

           в) 2,3-0,36=

           г) 7,21-5,553=

           д) 15,3-9,429=

Пр.5)   Израчунати: 

           а) $3,2 + 5,2 - 2,4 =$

           б) $7,1 - 2,56 + 0,3 = $

           в) $5,1 - 2,23 - 1,569 = $


 

Пр.1)   

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{2,6}&{}&{3,85}&{}&{}&{}&{}&{}&{} \\
+ &{\underline {3,5} }& + &{\underline {2,75} }&{}&{}&{}&{}&{}&{} \\
{}&{6,1}&{}&{6,6}&{}&{}&{}&{}&{}&{}
\end{array}\]

 

           
Пр.2) 

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{4,3}&{}&{5,60}&{}&{3,86}&{}&{0,005}&{}&{5,569}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{} \\
+ &{\underline {0,7} }& + &{\underline {2,13} }& + &{\underline {11,20} }& + &{\underline {12,300} }& + &{\underline {14,431} }&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{} \\
{}&{5,0}&{}&{7,73}&{}&{15,06}&{}&{12,305}&{}&{20,000}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}&{}
\end{array}\]

Пр.3)   

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{3,8}&{}&{5,28} \\
- &{\underline {1,5} }& - &{\underline {3,67} } \\
{}&{2,3}&{}&{1,61} \\
{}&{}&{}&{}
\end{array}\]

Пр.4)   

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{5,2}&{}&{8,13}&{}&{2,30}&{}&{7,210}&{}&{15,300} \\
- &{\underline {0,3} }& - &{\underline {4,70} }& - &{\underline {0,36} }& - &{\underline {5,553} }& - &{\underline {9,429} } \\
{}&{4,9}&{}&{3,43}&{}&{1,94}&{}&{1,657}&{}&{5,871}
\end{array}\]

 

Пр. 5)    а)   $3,2 + 5,2 - 2,4 = 8,4 - 2,6 = 6$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{3,2}&{}&{}&{8,4} \\
+ &{\underline {5,2} }&{}& - &{\underline {2,6} } \\
{}&{8,4}&{}&{}&{6,0}
\end{array}\]

            б)   $7,1 - 2,56 + 0,3 = 4,54 + 0,3 = 4,84$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{7,10}&{}&{}&{4,54} \\
- &{\underline {2,56} }&{}& + &{\underline {0,30} } \\
{}&{4,54}&{}&{}&{4,84}
\end{array}\]

            в)    $5,1 - 2,23 - 1,569 = 2,87 - 1,569 = 1,301$

\[\begin{array}{*{20}{c}}
{}&{5,10}&{}&{}&{2,870} \\
- &{\underline {2,23} }&{}& - &{\underline {1,569} } \\
{}&{2,87}&{}&{}&{1,301}
\end{array}\]

Call Now Button