Call Now Button
Пети разред основне школе

Скупови – понављање


Задаци


Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дати су скупови $A\left\{ {1,2,3,5,9} \right\},B\left\{ {2,4,5,7} \right\}$ и $C\left\{ {3,7,8,11} \right\}$.

           Одредити: а) $A \cap B$

                              б) $B \cup C$

                              в) $A\backslash B$
                              г) $C\backslash A$
                              д) $A\backslash \left( {B \cup C} \right)$
Пр.2)   Нека је $A \cup B = \left\{ {2,3,5,7,9,11,12} \right\}$, $A\backslash B = \left\{ {2,5,12} \right\}$ и $A \cap B = \left\{ 3 \right\}$. Одредити скупове А и B.
Пр.3)   На основу података са слике заокружити слово испред тачног тврђења:
           а) $c \in A$
           б) $e \notin B$

           в) $d \in A\backslash B$

           г) $\left\{ {b,d} \right\} \subset A$

           д) $a \subset B$

Пр.4)   Израчунати бројевне вредности израза:

           а) $72 \cdot \left( {31 - 16} \right)$

           б) $4836:6 - 13 \cdot \left( {11 + 39} \right)$

           в) $58 \cdot 31 + 31 \cdot 42$

Пр.5)   а) Од збира бројева 475 и 656 одузети количник бројева 5436 и 9.

            б) Разлику бројева 97 и 82 увећати за њихов производ.

Пр.6)   За $a = 42,b = 15$ и $c = 13$, одредити:

            а) $a:6 + 3b - 2c$

            б) $\left( {a - b} \right):\left( {c - 4} \right)$

            в) $abc$

 

 

Пр.1) $A\left\{ {1,2,3,5,9} \right\},B\left\{ {2,4,5,7} \right\}$ и $C\left\{ {3,7,8,11} \right\}$.

а) $A \cap B = \left\{ {2,5} \right\}$

б) $B \cup C = \left\{ {2,3,4,5,7,8,11} \right\}$

в) $A\backslash B = \left\{ {1,3,9} \right\}$
г) $C\backslash A = \left\{ {7,8,11} \right\}$
д) $A\backslash \left( {B \cup C} \right) = \left\{ {1,2,3,5,9} \right\}\backslash \left\{ {2,3,4,5,7,8,11} \right\} = \left\{ {1,9} \right\}$
 
Пр.2)   $A \cup B = \left\{ {2,3,5,7,9,11,12} \right\}$,
$A\backslash B = \left\{ {2,5,12} \right\}$,
$A \cap B = \left\{ 3 \right\}$
498 png
 
Пр.3)
  499 png
           а)   $c \in A$ 
           б)   $e \notin B$

           в)   $d \in A\backslash B$

           г)   $\left\{ {b,d} \right\} \subset A$

           д)   $a \subset B$


Пр.4)  а) $72 \cdot \left( {31 - 16} \right) = 72 \cdot 15 = 1080$

           б) $4836:6 - 13 \cdot \left( {11 + 39} \right) = 806 - 13 \cdot 50 = 806 - 650 = 156$

           в) $58 \cdot 31 + 31 \cdot 42 = 31 \cdot \left( {58 + 42} \right) = 31 \cdot 100 = 3100$

 

Пр.5)   а) $\left( {475 + 656} \right) - 5436:9 = 1131 - 604 = 527$

            б) $97 - 82 + 97 \cdot 82 = 15 + 7954 = 7969$

 

Пр.6)   $a = 42,b = 15$ и $c = 13$

            а) $a:6{\text{ }} + {\text{ }}3b{\text{ }} - {\text{ }}2c = 42:6{\text{ }} + {\text{ }}3 \cdot 15{\text{ }} - {\text{ }}2 \cdot 13 = 7 + 45 - 26 = 52 - 26 = 26$

            б) $\left( {a - b} \right):\left( {c - 4} \right) = \left( {42 - 15} \right):\left( {13 - 4} \right) = 27:9 = 3$

            в) $abc = 42 \cdot 15 \cdot 13 = 630 \cdot 13 = 8190$
Call Now Button