Пети разред основне школе

Углови - понављање градива

Решени задаци. Припрема за контролни задатак.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1.Повезати како је започето:

108

2. Претворити мере јединице:

\[\left. a \right){3^\circ } = {\underline {} ^\prime }\]  \[\left. b \right)120'' = {\underline {} ^\prime }\] 

\[\left. c \right)20'' = {\underline {} ^{\prime \prime }}\] 

\[\left. d \right)36000'' = {\underline {} ^\circ }\]  \[\left. e \right){5^\circ } = {\underline {} ^\prime }\] 

\[\left. f \right)180'' = {\underline {} ^\prime }\]

\[\left. g \right)10' = {\underline {} ^{\prime \prime }}\]

\[\left. i \right)7200'' = {\underline {} ^\circ }\] \[\left. j \right)6' = {\underline {} ^{\prime \prime }}\] \[\left. k \right)360000'' = {\underline {} ^\circ }\]

 

3. Дати су углови $\alpha  = {167^\circ }34'42''$ и $\beta  = {89^\circ }47'54''$. Израчунати следеће углове:

(а) $\alpha  + \beta $

(б) $\alpha  - \beta $

(в) $2\beta $

(г) $\alpha :3$

4.Дат је угао $\alpha  = {57^\circ }32'$. Одредити меру њему:

(а) комплементног

(б) суплементног

(в) унакрестног угла.

5. Одредити мере трансверзалних углова $\alpha $ и $\beta $, ако је угао $\alpha $ већи од $\beta $:

(а) за ${46^\circ }$

(б) пет пута.