Четврти разред средње школе

Функције - понављање градива 2

Функције - понављање градива. Корене функције, обрнута пропорционалност, експоненцијална и логаритамска функција.

Припрема прилагођена предзнању полазника.