Пети разред основне школе
Систематизоване лекције из математике за пети разред основне школе.

Међусобни положај две праве у равни

Међусобни положај две праве у равни. Објашњење и примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дате су две паралелне праве $a$ и $b$ и рећа парава $t$. Нека све три праве леже у истој равни. У каквом су међусобном положају праве $a$ и $t$? Нацртати слику.

502 png